История на Минералната вода от Меричлери

Историческото име на минералната вода Меричлери е Соленци. То отразява нейния соленикав вкус и образуването на минерални соли при естествено изпарение. Такива соли са покривали терена около естествения минерален извор.

Минерална вода Меричлери силно се различава от повечето познати минерални води в България. Тя има от 10 до 45 пъти по-високо от тях съдържание на разтворени вещества. Главни нейни химически съставки са натриевият бикарбонат (содата), натриевият сулфат (глауберовата сол), и в по-малка степен натриевият хлорид (готварската сол). Освен тези соли водата е богата на силиций, литий, калий, калций, флуор, фосфор, желязо и други важни за организма химически елементи.

Първите химически анализи на минералната вода Меричлери са от края на 19 век. Те разкрили поразително сходство с прочутата минерална вода в Карлови Вари (Карлсбад) и някои други минерални води в Судетската област на Чехия и Германия.

През 1959-1965 г., държавата предприема сондажно търсене и хидрогеоложко проучване на нейното дълбочинно находище и свързващите го с повърхността водопроводящи зони. Проучването е успешно. Три сондажа с дълбочина 220, 300 и 371 метра пресичат водопроводящи зони и дават ценни сведения за произхода на минералната вода, местоположението и ресурсите на нейното първично находище (вместилище) и неговите връзки с горележащите геоложки етажи и с повърхността. Температурата на новооткритата вода достига 44-45 градуса целзий срещу 25 на естествения извор.

Научно-изследователки институти и клиники в София, Пловдив и Хасково извършват многопосочни хидрогеоложки, физико-химични, физиологични и клинични изследвания на минералната вода. Обосновават се методики и дозировки за нейното питейно използване при лечение и профилактика при широк кръг храносмилателни, еднокринно-обменни и други заболявания. Изясняват се някои природни условия и процеси, които обясняват генетичното и качествено сходство на минералната вода Меричлери със содо-глауберовите минерални води в Судетската област.