"Минерална вода Меричлери е половин аптека.

Аптека, която няма Минерална вода от Меричлери не е аптека."

Историческото име на минералната вода Меричлери е Соленци. То отразява нейния соленикав вкус и образуването на минерални соли при естествено изпарение. Такива соли са покривали терена около естествения минерален извор.

Минерална вода Меричлери силно се различава от повечето познати минерални води в България. Тя има от 10 до 45 пъти по-високо от тях съдържание на разтворени вещества.