Минерална вода - Меричлери

Минерална вода

Минерална вода - Меричлери

Малко история


"Минерална вода Меричлери е половин аптека.
Аптека, която няма Минерална вода от Меричлери не е аптека."

Историческото име на Меричлерската минерална вода е Соленци. То отразява нейния соленикав вкус и образуването на минерални соли при естествено изпарение. Такива соли са покривали терена около естествения минерален извор.

Минералната вода от Меричлери силно се различава от повечето познати минерални води в България. Тя има от 10 до 45 пъти по-високо от тях съдържание на разтворени вещества. Главни нейни химически съставки са натриевият бикарбонат (содата), натриевият сулфат (глауберовата сол), и в по-малка степен натриевият хлорид (готварската сол). Освен тези соли водата е богата на силиций, литий, калий, калций, флуор, фосфор, желязо и други важни за организма химически елементи...още

Естество на Меричлерската минерална вода

По геострукторни, хидрогеоложки и геотермични признаци, първичното находище (вместилище) на Минералната вода от Меричлери заляга на дълбочина 1000-1500 метра. Хидравличната връзка на находището ... още

Химичен състав на минералната вода

Както се отбелязва, основният или макрохимичния състав на Меричлеската минерална вода представлява естесвен коктейл от природна сода, глауберова сол и готварска сол в приблизително процентно съотношение 40:38:22. В по-пълен вид съдържанието... още

Лечебни свойства на минералната вода

Дозираната и предписаната от специалисти Меричлерска минерална вода оказва лечебен и профилактичен (предпазващ) ефект при следните заболявания и състояния:... още